ติดต่อเต็นท์

วิน168คาร์เซ็นเตอร์

105/1 หมู่ 2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

0850248888